homekit-apps

Hoe werkt HomeKit?

HomeKit komt dit najaar beschikbaar. Uit documenten van Apple is af te lezen hoe het werkt: hoe wijs je accessoires toe aan kamers, welke triggers zijn er mogelijk? En kan ik straks de airco in mijn vakantiehuis op afstand aanzetten?

homekit-appsApple gaat met HomeKit zorgen dat fabrikanten allerlei accessoires en apps gaan maken, die onderling met elkaar samenwerken. Het mooie daarbij is dat alles werkt met Siri. Zo zou je Siri kunnen vragen om de lampen aan en de deur op slot te doen. Helaas kunnen we nog geen concrete toepassingen testen (want die zijn er nog niet), maar uit documenten van Apple is wel af te leiden hoe het straks allemaal samen gaat werken.

Waar blijft de Home-app?

ios-8-beta-4-instellingenDe naam ‘HomeKit’ voor de programmeertools voor ontwikkelaars hebben we nu al een paar keer gehoord. Maar hoe deze nieuwe smart home-oplossing voor gewone gebruikers gaat heten, is nog wat onduidelijk. Bij HealthKit heet de bijbehorende app kortweg Health. Die naam is 1-op-1 vertaald naar het Nederlands: Gezondheid, zoals je onlangs op iCulture in een uitgebreid artikel met screenshots kon zien.

Bij HomeKit is nog niet bekend of er een aparte app komt en hoe die dan gaat heten. De eerste aanwijzingen voor een eventuele Nederlandse naam waren eerder deze week te vinden in de vierde beta van iOS 8. Apple lijkt te hebben gekozen voor ‘Woninggegevens’. In de Privacy-instellingen van iOS 8 kun je aangeven in hoeverre data rondom huisautomatisering gedeeld mag worden met Apple en externe partijen. Een aparte app waarmee je lampen aanzet of garagedeuren sluit, lijkt er voorlopig niet te komen.

In de lijst met WWDC-presentaties van 2014 (zoek op ‘HomeKit’) is ook een presentatie te vinden over HomeKit. Daaruit is af te leiden dat HomeKit te gebruiken is voor lampen, thermostaten, garagedeuren, sloten en meer. Je kunt met Siri de status opvragen (bijvoorbeeld open/gesloten), de batterijstatus, helderheid en temperatuur.

Lees meer over HomeKit in ons dossier HomeKit

Siri begrijpt HomeKit al

homekit-garagedeur-siriHet blijkt dat Siri al reageert op opdrachten die met huisautomatisering te maken hebben. Je kunt Siri vragen om de keukenverlichting aan te doen of de garagedeur te sluiten. Ook kun je vragen om of de achterdeur dicht is en of de airco aan kan. Uiteraard werkt het nog allemaal niet, omdat de benodigde iOS 8-apps met HomeKit-ondersteuning nog niet beschikbaar zijn. Maar Siri begrijpt wel wat je bedoelt, probeert de opdracht uit te voeren maar blijkt daar niet toe in staat. Op dit moment reageert Siri met: “Sorry, I tried but the request failed.”

Vraag je “Lower the temperature” dan zegt Siri: “OK, temperature is…” en zeg je “Lock my front door” dan antwoordt Siri: “Looking into your door locks”. Ze probeert wel, maar het lukt nog niet.

De basis: een huis

In de presentaties van Apple is te vinden hoe je straks acties kunt toewijzen aan de verschillende accessoires, kamers en diensten. Uitgangspunt is een huis, dat meerdere kamers en accessoires kan bevatten. Het huis is eigenlijk een paraplu voor alles wat daaronder valt. Als een accessoire van status verandert (aan/uit/alert), betekent dat er ook een statuswijziging in het huis plaatsvindt.

homekit-home-siri

Als je straks als gebruiker in iOS 8 je huisautomatisering gaat regelen, moet je je huis een unieke naam geven zodat je met Siri de acties in meerdere huizen kan aansturen. De naam van een huis wordt herkend door Siri, dus je kunt straks zeggen: “Turn off all lights in Tom’s house” om alle lampen in een specifiek huis uit te schakelen. Dat maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld de verwarming of de verlichting in je vakantiehuis aan en uit te schakelen op afstand, met je stem.

Kamers

Een huis kan uit meerdere kamers bestaan. Elke kamer geef je een unieke naam, die Siri herkent. Je kunt daardoor specifieke opdrachten geven, bijvoorbeeld “Lock the door of the bathroom”, of mooier geformuleerd: “Lock the bathroom door”. Als Siri ooit Nederlands verstaat, zal ze ook samengestelde woorden moeten begrijpen, zoals “Sluit badkamerdeur”. Maar dat is meer een probleem voor taalexperts dan voor consumenten die hun deur op slot willen doen.

homekit-room-siri

Een kamer bevat één of meer accessoires, die je uiteraard ook met je stem kunt bedienen. Verplaats je een accessoire (bijvoorbeeld een ventilator of bureaulamp) naar een andere kamer, dan zul je daar rekening mee moeten houden. De bureaulamp in de werkkamer is dan opeens het bedlampje in de slaapkamer geworden. Apple zou dat kunnen oplossen met indoor-locatietechnologie, waarbij ze precies bijhouden in welke ruimte een accessoire zich bevindt. Maar het is de vraag of locatiebepaling binnenshuis al zo nauwkeurig is, dat Apple onderscheid kan maken tussen de ene en de andere kamer. Bij een apparaat dat tegen de muur hangt (bijvoorbeeld een flatscreen tv) is het lastig om nauwkeurig te kunnen bepalen aan welke kant van de muur het apparaat hangt. Maar dat zijn problemen die gemakkelijk zijn op te lossen als de gebruiker aangeeft bij welke kamer een apparaat hoort.

Accessoires

Voor gewone gebruikers is het toewijzen van accessoires aan kamers en huizen misschien wat veel gedoe, maar het geeft je wel de mogelijkheid om heel nauwkeurig aan te geven wat je wilt: “Check of het bedlampje in de kleinste logeerkamer van mijn vakantiehuis moet worden vervangen” bijvoorbeeld. Bij accessoires kun je aan van alles denken, zoals onderstaande afbeelding aangeeft: lampen, garagedeuren, deursloten, kachels, blenders, huisrobots, deuren, ramen, bedden, bureaus… er staat van alles tussen.

homekit-onderdelen

Je kunt elk accessoire een eigen naam geven, zodat je het individueel kunt bedienen. Een accessoire komt overeen met een fysiek apparaat, bijvoorbeeld een lamp of een deurslot. Ook heeft het accessoire een bepaalde status die je kunt uitlezen en soms ook kunt wijzigen (aan/uit, open/dicht, temperatuur). Accessoires horen bij een bepaalde kamer en zijn met Siri-stemcommando’s te bedienen, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

homekit-accessory-2

Ontwikkelaars kunnen gebruik maken van accessoireprofielen. Daaruit is nog meer informatie af te leiden: het gaat bijvoorbeeld om thermostaten, IP-camera’s, lichtschakelaars en de al eerder genoemde lampen en deursloten. Al die accessoires hebben een bepaalde status of bepaalde eigenschappen, zoals stroom/batterijstatus, open/gesloten, helderheid, modelnummer, temperatuur en meer. Sommige eigenschappen kun je wijzigen (zet status lamp op ‘aan’, zet temperatuur op ’23 graden’), andere eigenschappen zijn een gegeven (modelnummer is ‘A291-4’). Er zijn ook eigenschappen waar je op afstand niet zoveel aan kan doen, bijvoorbeeld de batterijstatus van een rookmelder. Je kunt wel zeggen: “Vervang batterij” of “Laad batterij op”, maar je zult dan toch echt zelf in actie moeten komen. Tenzij je de eerder genoemde huisrobot in je vakantiehuis hebt rondlopen, die batterijen vervangt en elektriciteitskabels repareert.

homekit-accessory-profile

Diensten per accessoire

Bij accessoires horen bepaalde diensten, die een unieke naam moeten hebben. Denk daarbij aan ‘Hue’ voor de dienst waarmee je Philips Hue-lampen kunt bedienen. Of ‘Spotify’ voor het afspelen van muziek op je Sonos-systeem. Omdat accessoires en diensten unieke namen hebben, kun je ze in de toekomst ook gerichte opdrachten geven, zoals: “Speel Beatles via Spotify af op mijn Sonos PLAY:1 in de keuken op geluidsvolume 6”. We weten niet of het straks echt zó gedetailleerd kan, maar de documentatie van Apple geeft ontwikkelaars wel de mogelijkheid om heel gericht bepaalde apparaten te bedienen.

homekit-services

Huisautomatisering instellen

Apple heeft een workflow bedacht, waaruit blijkt hoe je straks als gewone gebruiker je huisautomatisering idealiter gaat instellen. Je definieert een huis, met bijbehorende naam. Daarna definieer je een of meer kamers en geef je aan welke accessoires er in je huis staan. Die accessoires wijs je vervolgens toe aan een bepaalde kamer. De namen die je hebt gegeven, kun je later altijd weer wijzigen.

homekit-flow

Meerdere handelingen groeperen in actiesets

In de aankondiging van HomeKit werd al gezegd dat je bepaalde acties kunt automatiseren, waarbij je ze in combinatie uitvoert. Een voorbeeld daarvan is de actieset ‘Night’, die kan bestaan uit meerdere acties:

  • Lampen uit
  • Temperatuur omlaag
  • Schakelaars uit
  • Hek sluiten
  • Garagedeur sluiten
  • Deuren op slot

homekit-action-set

Het lijkt erop dat je de volgorde waarin die acties worden uitgevoerd, niet kunt definiëren. Je kunt als gebruiker dus niet aangeven dat eerst de temperatuur omlaag moet en daarna pas de rolluiken dicht. Maar dat zal in de praktijk geen probleem zijn, want al die acties vinden toch kort na elkaar plaats. Elke actie heeft een unieke naam binnen een huis. Je kunt dus niet twee actiesets ‘Night’ aanmaken, maar zult ze dan ‘Night 1’ en ‘Night 2’ (of iets dergelijks) moeten noemen. Siri herkent de actiesets, dus je kunt zeggen: “I’m going to bed, goodnight” en Siri voert de bijbehorende acties uit.

Automatisch acties laten uitvoeren met triggers

Natuurlijk hoef je niet alle opdrachten via Siri te geven. Er zijn ook allerlei acties die HomeKit automatisch kan aansturen. Dit werkt net als IFTTT met triggers. Een trigger geeft het startschot om een bepaalde actie uit te voeren, bijvoorbeeld:

  • de schemering valt in
  • de deur gaat open
  • het is maandag
  • het is 9 uur ‘s avonds

homekit-triggers

Bij een trigger hoort altijd een bepaalde actie, bijvoorbeeld: de trigger ‘9PM’ zorgt voor het inschakelen van de lampen. Zo’n trigger kan afgaan op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip, of wacht totdat een bepaalde status is bereikt. Het werkt eigenlijk net zoals een thermostaat: zodra de temperatuur onder de 18 graden komt (trigger), schakelt de thermostaat aan om de temperatuur weer te verhogen (actie). Dit gebeurt allemaal op de achtergrond, zonder dat jij je er als gebruiker druk over hoeft te maken.

Remote access

homekit-garagedeur-sluitenAccessoires die je met Siri aanstuurt, hoeven niet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk te zijn aangesloten om ze te kunnen bedienen. In iOS 8 is remote access opgenomen, zodat je ook dingen kunt controleren en acties uitvoeren als je op vakantie bent. Je kunt bijvoorbeeld aan Siri vragen of de voordeur op slot is, op het moment dat je naar Schiphol aan het racen bent. Het werk natuurlijk alleen als je een geschikt deurslot hebt – en daar zit meteen het pijnpunt. Nederlanders vinden zo’n elektronisch deurslot maar niks (“Wat als mijn iPhone leeg is en ik buiten de deur sta?” zien we regelmatig als reactie onder artikelen over elektronische iPhone-bedienbare deursloten). Amerikanen en Canadezen blijken er heel wat minder moeite mee te hebben. Misschien omdat Amerikanen zwaar geschut achter de hand hebben als een indringer het tuinpad op durft te lopen. In Canada speelt iets heel anders: die hebben niet zo’n behoefte aan een goed deurslot. Ze gebruiken hun deurslot toch nauwelijks.

Voor ontwikkelaars: Home Kit Accessory Simulator

Om te zorgen dat straks bij de publieke release van iOS 8 alles vlekkeloos loopt, kunnen ontwikkelaars nu al gebruik maken van de Home Kit Accessory Simulator. Via Xcode op de Mac kunnen ze de simulator starten en testen of hun accessoires al worden ondersteund en of bepaalde triggers werken. De simulator is beschikbaar in Xcode 6 en gedraagt zich alsof je met echte, fysieke accessoires te maken hebt. Je kunt het ook gebruiken als je bijvoorbeeld als externe ontwikkelaar een Hue-app wilt maken, zonder dat je zelf Hue-lampen in bezit hebt.

homekit-xcode

Apple zorgt voor de beveiliging tussen iOS-apparaten en accessoires. Ze eisen van ontwikkelaars dat apps waarmee je accessoires aanstuurt altijd op de voorgrond moeten draaien, zodat je als gebruiker precies weet welke app bepaalde apparaten regelt. Anders zou het ook nogal verwarrend worden: als elke avond om 21:00 uur de lampen aan gaan en je weet niet meer in welke app je dat hebt ingesteld, kan je lang zoeken naar een oplossing.

Apple geeft ontwikkelaars behoorlijk wat vrijheid met HomeKit. Tijdens de WWDC-workshops gaven ze aan, dat ze niet van tevoren weten welke implementaties van HomeKit de ontwikkelaars gaan bedenken. Je zou HomeKit kunnen gebruiken voor babyfoons, maar ook voor eierkokers of zonnepanelen. “We don’t want HomeKit to be restricted and contained. We want HomeKit to create innovation and creativity,” zei Kevin McLaughlin tijdens de HomeKit-presentatie op WWDC 2014. McLaughlin is software engineering manager bij Apple.

Conclusie

Helaas valt er – behalve voor ontwikkelaars – nog weinig te experimenteren met HomeKit. Wel kun je alvast zien hoe het systeem is ingedeeld: accessoires bevinden zich in kamers, die op hun beurt weer deel uitmaken van een huis, met een unieke naam. HomeKit zal in iOS 8 op de iPhone, iPad en iPod touch beschikbaar komen en voor die tijd moeten ontwikkelaars hun apps en accessoires aanpassen. De Simulator helpt daarbij. Komende herfst, als alles is aangepast, kun je het als gewone consument proberen. Het lijkt erop dat Apple geen aparte Home-app beschikbaar gaat stellen, maar er vanuit gaat dat je de meeste instellingen via apps van derden regelt. Bedienen doe je grotendeels met je stem, via Siri. Misschien wel via je iWatch.

Suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Informatie

Laatst bijgewerkt 28 juli 2014, 12:10
Categorie iDevices
Onderwerpen homekit, siri

Reacties zijn gesloten voor dit artikel.