Driekwart Nederlanders voorstander van smartphoneverbod op de fiets

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders voor een smartphoneverbod op de fiets is.

Driekwart van de Nederlanders ziet graag dat er een verbod komt op het gebruik van smartphones op de fiets. Het blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. Van de 55-plussers wil zelfs 90 procent een smartphone-verbod op de fiets.


smartphoneverbod fiets

Verbod op smartphonegebruik

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu werkt aan een verbod op smartphonegebruik op de fiets. In de Tweede Kamer is er al steun voor zo’n verbod en ook de Nederlandse bevolking lijkt het wel te zien zitten. Wel zijn er vraagtekens of een dergelijk verbod wel te handhaven is.

Meer dan één derde van de ondervraagden (38%) zegt wel eens gebruik te maken van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Voor jongeren tot 34 jaar is dit meer dan de helft (55%). Bij deze groep is slechts de helft voorstander van een verbod.

‘Steekproef groot genoeg’
Het onderzoek is tussen 11 en 13 januari 2017 uitgevoerd door SAMR onder 554 mensen van achttien jaar en ouder. Dat lijkt een laag aantal, maar de onderzoekers schrijven: “Dit aantal is voldoende groot om betrouwbare uitspraken over te doen. Bij een gangbaar betrouwbaarheidsniveau van 95% hebben we met de betreffende steekproef te maken met afwijking tussen de 1% en 5%. Dit zijn gangbare percentages.”

‘Urgent probleem’ en ‘onacceptabel’
Van de ondervraagden vindt 7 op de 10 dat het gebruik van de smartphone op de fiets een ‘urgent probleem’ is. Een meerderheid van de Nederlanders vindt smartphones gebruiken op de fiets hoe dan ook onacceptabel, ongeacht of er een verbod komt. Zo’n 40 procent wil een totaalverbod, waarbij je ook niet handsfree mag bellen op de fiets. En 60 procent wil een verbod waarbij het vasthouden van een telefoon op de fiets verboden is, ook als je het toestel niet actief gebruikt. Een dergelijk verbod geldt al voor automobilisten.

Het merendeel van de ondervraagden (71%) is het ermee eens dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen zorgt voor gevaarlijke situaties. Vooral 55-plussers zijn het eens met deze stelling (86%). Bij de jongeren tussen 18 en 34 jaar is minder dan de helft (47%) het hiermee eens. Wie zich door de complete berg aan cijfers wil heenwerken vindt hier het rapport.

Reacties: 29 reacties

Reacties zijn gesloten voor dit artikel.