Apple ResearchKit en CareKit

ResearchKit: alles over medisch onderzoek met de Apple Watch

ResearchKit is een dienst van Apple, waarmee artsen en wetenschappers medisch onderzoek kunnen uitvoeren, via iPhone-apps. ResearchKit is in april 2015 gestart.

Alles over ResearchKit

Apple houdt zich met ResearchKit bezig met medisch onderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de iPhone, Apple Watch en HealthKit, het gezondheidsplatform waar je ook je lichaamsmetingen kunt vastleggen, zoals gewicht en hartslagwaarden. Apple werkt voor ResearchKit samen met bekende onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen.

ResearchKit werd aangekondigd tijdens het Spring Forward-evenement in maart 2015, tegelijk met de Apple Watch. Sindsdien is ResearchKit beschikbaar voor onderzoekers. Apple’s website en blog over ResearchKit vind je hier.

Wat is ResearchKit?

ResearchKit geeft onderzoekers de mogelijkheden om op grote schaal medisch onderzoek te doen, via apps die je op de iPhone installeert. Artsen en wetenschappers kunnen hiermee gegevens van deelnemers verzamelen. Er zijn al apps ontwikkeld voor onderzoek naar astma, borstkanker, hart- en vaatziekten, diabetes en de ziekte van Parkinson. Gebruikers beslissen zelf of ze willen meedoen aan een onderzoek. Ook bepalen ze zelf welke gegevens ze willen uitwisselen. De meeste onderzoeken vinden in de VS plaats en het is vanuit Europa vaak niet mogelijk om mee te doen (op een enkele uitzondering na).

Apple ResearchKit en CareKit

Waarom ResearchKit?

Het is vaak lastig om voldoende mensen voor medisch onderzoek te vinden. Momenteel worden deelnemers nog vaak per brief uitgenodigd om aan een onderzoek mee te doen. Dat is duur en de respons is laag. Bovendien moeten deelnemers zich vaak binnen reisafstand van de onderzoeksinstelling bevinden.

ResearchKit heeft dat veranderd. Omdat er al honderden miljoenen iPhones in gebruik zijn, is het in theorie gemakkelijk om een grote en diverse groep testpersonen te bereiken. Het handige is dat veel mensen al gewend zijn om met iOS-apps hun gezondheid in de gaten te houden, bijvoorbeeld door het vastleggen van gewicht, voedingsgewoontes en medicijngebruik. Wetenschappers krijgen via ResearchKit toegang tot een gevarieerde bevolking, al zijn het natuurlijk wel vaak mensen die wat meer geld te besteden hebben en zich een iPhone kunnen veroorloven. Omdat de groep wat gevarieerder is hebben ze meer kans om met grootschalige studies kwalitatief betere gegevens te verzamelen.

ResearchKit: Stroop Test

Toestemming geven voor ResearchKit

De gegevens uit de Gezondheid-app worden alleen gedeeld met wetenschappers, als je er toestemming voor geeft. De apps krijgen dan de beschikking over gegevens zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuikerwaarden en het gebruik van astma-inhalatoren. ResearchKit-apps kunnen je ook vragen om bepaalde oefeningen te doen, waarbij met de de bewegingssensor, microfoon of gps-sensoren metingen worden gedaan. Op die manier zijn bijvoorbeeld loopgedrag, motorische beperkingen, fitnessgegevens, spraak en geheugen meetbaar te maken. Eén van de apps kan bijvoorbeeld het loopgedrag van een patiënt bestuderen, door de iPhone op zak te steken en 20 stappen te lopen. Een andere app kan de kans op Parkinson inschatten door een ingesproken tekst te analyseren.

Deelnemers aan een onderzoek kunnen direct vanuit de app taken uitvoeren of evaluaties invullen. Het voordeel is dat onderzoekers minder tijd kwijt zijn aan papierwerk en meer tijd hebben om gegevens te analyseren.

Eerste successen voor ResearchKit

Na de bekendmaking van ResearchKit kwamen al meteen 11.000 aanmeldingen binnen. Volgens de directeur van Stanford Cardiovascular Health hebben vijftig onderzoekscentra normaal gesproken een jaar nodig om zoveel aanmeldingen te verzamelen. Een onderzoek naar Parkinson leverde meteen 7.406 aanmeldingen op, terwijl eerdere studies met maximaal 1.700 mensen werden uitgevoerd. Onderzoekers naar astma deden via een blogposting verslag van hun ervaringen. Ook zij zijn erg enthousiast. Sindsdien komen er regelmatig resultaten van nieuwe studies naar buiten.

ResearchKit 2.0

In ResearchKit 2.0 heeft Apple enkele nieuwe toevoegingen gedaan, waaronder een gehoor- en ogentest. Ook is de opmaak van de formulieren iets overzichtelijker geworden: er past meer informatie op een scherm.

Bekijk ook

Apple breidt ResearchKit 2.0 uit met gehoor- en ogentest

Apple heeft ResearchKit 2.0 uitgebracht, met beter leesbare formulieren, gehoortests en een ogentest.

Researchkit 2 formulier

Toekomst: DNA-gegevens verzamelen

Apple wil nog een stap verder gaan: een nieuw onderdeel van ResearchKit is bedoeld om DNA-gegevens van gebruikers te verzamelen. Onderzoekers kunnen de gegevens vervolgens raadplegen, maar het is ook de bedoeling dat gebruikers er zelf iets aan hebben, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek (genealogie). DNA-gegevens kunnen niet zomaar via een app worden uitgelezen. Je moet hiervoor bijvoorbeeld speeksel opsturen naar een onderzoekslab. Een van de eerste toepassingen is een onderzoek naar vroegtijdige bevallingen, uitgevoerd door de Universiteit van Californië in San Francisco. Apple zou voor het verzamelen van DNA-gegevens kunnen samenwerken met online partijen zoals uBiome en 23AndMe.

Apps voor ResearchKit

Er zijn inmiddels verschillende apps aangekondigd voor ResearchKit. Volgens Apple is het vrij eenvoudig voor wetenschappers om apps te maken, om onderzoeken te doen.

Enkele apps die tot nu toe zijn verschenen:

  • VascTrac: een onderzoeksstudie naar hart- en vaatziekten, door Stanford University
  • MyHeart Counts: verbetert de kennis van hartgezondheid, door Stanford University
  • MyGeneRank: onderzoekt hoe genetische factoren invloed kunnen hebben op gezondheid, door The Scripps Research Institute
  • EpiWatch: een onderzoek naar mensen met epilepsie, door Johns Hopkins Digital
  • Corrie Health: een app voor patiënten die herstellen van een hartaanval, door Johns Hopkins Digital
  • MS Mosaic: onderzoek naar Multiple Sclerosis op basis van dagelijkse ervaringen, door Duke Health
  • WebMD Pregnancy: volgen van de wekelijkse groei en ontwikkeling van een baby, door WebMD

Zoals je ziet zijn het voornamelijk Amerikaanse instituten en ziekenhuizen die eraan meedoen.

Heeft Apple verstand van medische problemen?

Divya NagApple heeft sinds 2013 opmerkelijk veel artsen en medische experts aangenomen, zoals onderzoeker Divya Nag (zie foto). We dachten aanvankelijk dat het te maken had met de gezondheidsfuncties van de Apple Watch, maar later bleek dat het vooral ging om medisch onderzoek. Apple werkt bovendien met een groot aantal onderzoeksinstellingen samen, waaronder University of Rochester, Xuanwu Hospital, Capital Medical University, Mount Sinai Hospital, Weill Cornell Medical College, UCLA School of Public Health, Penn Medicine en de Universiteit van Oxford.

Meer informatie over ResearchKit vind je op de website van Apple

Informatie

Laatst bijgewerkt
augustus 2022
Onderwerp