Hugo de Jonge

Corona-app kostte minder dan 5 miljoen euro, eerste test in Twente

De overheid start op 1 juli met het testen van de Nederlandse corona-app. De praktijktest wordt uitgevoerd met een representatieve groep mensen uit de regio Twente. Daarnaast wordt met specifieke doelgroepen met een beperking gekeken of de app ook voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid.

Corona-app kost minder dan 5 miljoen

Deze informatie blijkt uit een Kamerbrief en en videoconferentie met de media, waar iCulture vanochtend aan deelnam. Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van VWS, bevestigde daarin dat de app minder dan 5 miljoen euro zal kosten. Dat is fors minder dan de 20 miljoen euro die in de Duitse corona-app is gestopt. De Duitse app is ontwikkeld door twee grote grote bedrijven, Telekom en SAP, terwijl de Nederlandse app is ontstaan uit een samenwerking van vele groepen: eigen ambtenaren, externe ontwikkelaars en experts en de inbreng van vele betrokkenen en belangengroepen. Nieuw is dat nu bekend is geworden dat de Belastingdienst de technische infrastructuur beschikbaar stelt.


Corona-app design

De corona-app moet helpen met het opsporen van personen waarmee een coronapatiënt in contact is geweest. Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen de app geïnstalleerd hebben. Met Bluetooth wordt anoniem in de gaten gehouden bij wie je geruime tijd in de buurt bent geweest.

Veldtest met Bluetooth

Om de nauwkeurigheid van de app te kunnen testen is op 8 juni een veldtest uitgevoerd in Vught, in samenwerking met het ministerie van Defensie. Daarbij zijn zeven praktijkscenario’s getest en is gebleken dat Bluetooth nauwkeurig genoeg functioneert om vast te stellen of twee telefoons dicht bij elkaar zijn geweest. Aan de hand van tijdsduur en nabijheid is met “aanzienlijke betrouwbaarheid” te meten of twee gebruikers in een situatie zijn geweest, waarbij besmetting kon plaatsvinden. Als mensen bijvoorbeeld naast elkaar in de file hebben gestaan, is de kans op besmetting vrijwel nihil. De conclusie van de veldtest was, dat bij sterk Bluetooth-signaal de nabijheid met zekerheid vastgesteld kan worden.

Apple Stores met mondkapjes

Uit de proef met 1.000 inwoners van Twente moet blijken of de app werkt. Daarbij wordt bijvoorbeeld een nepbesmetting ingevoerd in het systeem, om te kijken welke mensen een melding op hun smartphone kijken. Aanvankelijk zou deze praktijktest al in de tweede helft van juni worden uitgevoerd.

Besluit over uitrol op 15 juli

Pas als de test is afgerond wordt gekeken naar verdere uitrol. Dat wordt half juli bekendgemaakt. Er kan dan ook worden getoetst of de app epidemiologisch zinvol is, door te kijken of ook besmette mensen kunnen worden opgespoord die met normaal bron- en contactonderzoek door de GGD niet zouden zijn ontdekt. Daarnaast wordt een test uitgevoerd met diverse GGD’s in de regio. Doel hiervan is te kijken of hoe de corona-app het best ingezet kan worden als aanvulling op het normale contactonderzoek.

Volgens expert Brenno de Winter die bij de bouw van de app let op privacy- en beveiligignsaspecten moet de app nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De documenten daarvoor zullen volgende week worden opgestuurd.

De beslissing over een verdere uitrol volgt op 15 juli. Daarbij spelen meerdere aspecten een rol, zoals de uitkomsten van praktijk-, toegankelijkheid- en technische testen. Het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens weegt uiteraard ook zwaar mee en de veiligheid moet gegarandeerd zijn. Tenslotte worden de adviezen van de beide Taskforces en van de Begeleidingscommissie meegewogen.

Corona app onboarding

Ondersteuning in andere landen
Reis je deze zomer naar een ander land, dan is het niet nodig om de lokale corona-app te installeren, bevestigde Roozendaal tijdens de videoconferentie. Nederland heeft de afgelopen weken samengewerkt met andere landen die ook gebruik maken van het systeem van Google en Apple. Daarbij is gewerkt aan een oplossing waarmee de apps grensoverschrijdend met elkaar samenwerken.

Dat valt ook te lezen in de Kamerbrief:

Mensen die in een vakantieland in contact zijn geweest met een besmet persoon zouden zo ook terug in Nederland een bericht kunnen krijgen. De Europese Commissie richt hiertoe ook een voorziening in. De verwachting is dat een eerste groep landen waaronder Duitsland, Nederland, Italië, Ierland en Polen begin juli deze interoperabiliteitsoplossing kunnen gaan testen.

Revisiegeschiedenis:

  • 2020 - 25 juni: Fragment over Belastingdienst verwijderd. Dit is uitgebreider te lezen bij <a href="https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5161781/corona-app-belastingdienst-test-juli-privacy-security">RTL Nieuws</a>.

Suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

19 reacties

Reacties zijn gesloten voor dit artikel.