Bunq gratis Apple Pay

Online bank bunq gaat in hypotheken investeren

Naast bomen nu ook huizen
bunq gaat in Nederlandse hypotheken investeren. Het bedrijf heeft daarvoor een samenwerking gesloten met Nationale Nederlanden-dochter Venn Hypotheken. Het is echter niet zo dat je bij bunq nu kunt aankloppen voor een hypotheek.
Gonny van der Zwaag | iCulture.nl - · Laatst bijgewerkt:

Update 14:00 uur: We hebben dit artikel bijgewerkt met info uit het persbericht van bunq. De bank wordt géén hypotheekverstrekker, maar investeert in een portefeuille van hypotheken.

bunq gaat beleggen in hypotheken

bunq gaat zelf geen hypotheekverstrekker worden, al wekt het FD (paywall) wel die indruk na een interview met oprichter Ali Niknam. De tegoeden zullen worden gebruikt voor investeringen in vastgoed. De eerste €100 miljoen aan vastgoedtransacties zou al binnen zijn. Klanten van bunq kunnen sinds een tijdje kiezen hoe hun tegoeden geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld alleen in groene bedrijven. Daar is nu de mogelijkheid bijgekomen om je geld in vastgoed te investeren. bunq presenteert het als een manier om vrienden te helpen een eigen huis te kopen. Die vrienden zouden dan “zonder de hassle die normaal bij een hypotheek komt kijken” een lening voor hun huis kunnen afsluiten. Je kunt die vrienden echter niet zelf uitkiezen; het gaat om vastgoedinvesteringen waarbij je de huiseigenaren niet kent. En het aanvragen van de betreffende hypotheken gaat ook nog op de traditionele manier.


Trendbreuk
Spaarders hebben bij bunq de keuze of hun geld in hypotheken wordt belegd of nog steeds bij de Europese Centrale Bank wordt geparkeerd. Dat bunq nu in vastgoed gaat beleggen is een koerswijziging voor de bank die ooit beweerde geen risicovolle beleggingen te willen doen. Maar: “Wat onze rekeninghouders willen, is soms tegenstrijdig met wat ik wil”, verklaart oprichter Ali Niknam de keuze in het artikel van FD.

De nieuwe activiteit komt de bank echter goed uit: hypotheken leveren bunq een marge op van ongeveer 0,7 procent, terwijl het stallen van tegoeden bij de ECB alleen maar geld kost. Momenteel betaalt bunq rentekosten om tegoeden onder te kunnen brengen bij de ECG. In 2019 zou het gaan om een bedrag van bijna 1,3 miljoen euro. De vergoeding op hypotheken is relatief laag, maar het is altijd nog beter dan op staatsobligaties, waar bunq ongeveer een kwart van de tegoeden zou hebben ondergebracht, aldus de website Findinet.

Aparte BV voor hypotheekactiviteiten
Voor de hypotheekinvesteringen heeft de bank een apart bedrijfsonderdeel opgericht, Another Mortgage 1 B.V., bedoeld voor het verwerven en beheren van hypotheken. Mogelijk volgen er nog een nummer 2, 3 en verder. Uit vacatures blijkt dat bunq Nederlandse hypotheekfondsen wil gaan analyseren. Het risico op Nederlandse hypotheken is vrij laag, maar als spaarder loop je wel meer risico. Daarnaast houdt bunq zich met de nieuwe identiteit het recht voor om het renterisico af te dekken met derivatenproducten. Daarmee gaat bunq nog meer in de richting een traditionele bank.

Mocht je vrienden willen helpen bij de aanschaf van hun eerste huis, dankzij de hulp van bunq, dan kan dat niet zomaar. Geïntersseerde huizenkopers kunnen zich namelijk niet bij bunq, bij Venn Hypotheken of bij een hypotheekbemiddelaar melden.

Venn Hypotheken is een dochter van Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP), een beleggingsvehikel van NN. Dit bedrijf doet ook de selectie van de hypotheekportefeuille, waarbij de nadruk lijkt te liggen op starters op de woningmarkt en huizenkopers buiten de grote steden. Tweederde van de hypotheken moet onder NHG-garantie liggen waar een maximaal hypotheekbedrag van €310.000 bij hoort. De hypotheeksom mag maximaal 80% van de woningwaarde bedragen en de huizenkopers moeten dus eigen geld meebrengen.

bunq 3 profielscherm

bunq vindt regels te streng
Volgens het FD is bunq de eerste challenger bank in Europa die hypotheekverstrekker wordt, maar dat is niet helemaal waar. Het persbericht spreekt van “de eerste Europese challenger bank die, dankzij een stille samenwerking met een nationale hypotheekverstrekker, hypotheken gaat aanbieden”. Het gaat dus via een omweg.

Volgens Niknam zou hij zijn bank technologisch sneller willen ontwikkelen. “Wij worden niet tegengehouden door techniek of door de toezichthouder, maar door een muur van wet- en regelgeving.” De regels zouden te rigide zijn en verbetering van diensten tegenhouden.

Revisiegeschiedenis:

  • 2020 - 27 juli: Artikel bijgewerkt met informatie uit persbericht.
  • 2020 - 27 juli: Update in artikel: namen van andere challengerbanken verwijderd en vraagtekens gezet bij de vraag of bunq echt hypotheken aanbiedt (zoals andere media melden).

Suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

19 reacties

Reacties zijn gesloten voor dit artikel.