Privacy data

België verslaat Nederland in aantal dataverzoeken aan Apple

Apple is in België veel meer geneigd om data van gebruikers aan autoriteiten te geven, dan in Nederland. De cijfers tussen landen wereldwijd lopen bovendien sterk uiteen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers.

Apple heeft cijfers vrijgegeven over de dataverzoeken die ze in de tweede helft van 2016 kregen. In totaal werd in Nederland 48% van de verzoeken ingewilligd, terwijl dat in België 70% is. Het gaat om een rapport dat tweemaal per jaar beschikbaar komt.

Privacy data

Dataverzoeken aan Apple

In totaal dienden de autoriteiten in België 136 verzoeken in, die betrekking hadden op 730 toestellen. Daarvan werd in 95 gevallen informatie verstrekt, dus een percentage van 70%. In Nederland lag het aantal aanvragen veel lager: er werden 56 verzoeken gedaan, betrekking hebbend op 358 toestellen. Daarvan werden 27 ingewilligd, dus net niet de helft.

Grote verschillen tussen landen
De cijfers van Apple laten zien hoe zeer de situatie per land uiteenloopt: in het iets grotere Duitsland werden 11.711 verzoeken ingediend, terwijl vanuit Frankrijk maar 1.335 verzoeken binnenkwamen. China, India en Rusland steken als grote landen ook schril af tegen de rest: in deze landen werden respectievelijk slechts 1.270, 32 en 167 verzoeken ingediend.

Ook dataverzoeken voor vermiste personen
In een aparte tabel is af te lezen hoeveel verzoeken Apple binnenkreeg voor het oplossen van financiële fraude. In België ging het om vier opvragingen, in Nederland om drie. Wie dat wil kan nog veel meer tabellen bekijken, bijvoorbeeld het aantal gevallen waarbij in noodgevallen een beroep op Apple werd gedaan, omdat er kans was dat een bepaalde persoon in gevaar was. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over zoekgeraakte personen. Vanuit België kwam geen enkel verzoek, vanuit Nederland waren er drie gevallen. Uit deze tabel blijkt dat Apple in dergelijke gevallen vaak vrijwillig meewerkt. Voor de meeste landen staat het percentage op 100%, wat aangeeft dat Apple in alle gevallen medewerking heeft verleend.

Autoriteiten doen verzoeken voor meer toestellen tegelijk
Apple merkt zelf op dat er een piek was in de opvraging van national security orders in de VS tussen juli en december 2016. Amerikaanse autoriteiten dienden 4.254 verzoeken in voor gebruikersinformatie, waarbij het in totaal om 20.013 individuele toestellen ging. In de eerste helft van 2016 ging het om 4.822 verzoeken waarbij 10.260 toestellen waren betrokken. Hieruit is af te lezen dat bij een dataverzoek vaker naar meerdere toestellen tegelijk wordt gevraagd. Apple geeft zelf geen verklaring voor de toename, maar merkt op dat het voor de autoriteiten vaak een standaardprocedure is om data op te vragen, als ze bezig zijn met onderzoeken van fraude. Ook kunnen overheidsinstanties informatie opvragen bij Apple als de eigenaar van een toestel kwijt is, of als deze gestolen is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een politiedienst, die namens een burger op zoek is naar een gestolen toestel.

Suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Informatie

Laatst bijgewerkt 23 mei 2017, 10:01
Categorie Apple
Onderwerpen data, privacy

Reacties zijn gesloten voor dit artikel.